Jika Tempoh Bekerja Kurang 1 Tahun

  • Kobeta ~  min 6 bulan

 

  • Kogemilang ~ min 6 bulan (AG sahaja)  /  min 1 tahun (selain AG)